Stiftelsen Citykyrkan grundades 1992 och är som kyrka ansluten till samfundet Evangeliska frikyrkan (www.efk.se). Citykyrkan finns med i en internationell familj av kyrkor, Salt & Light, där det finns en bred erfarenhet av samhälls- och socialt engagemang. Salt & Light (www.saltlight.org) har i sin familj av kyrkor runt 2500 församlingar spridda över hela jorden.


Lokalt är vi som kyrka med i Ekumeniska rådet i Västerås och vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen; Arbetsgivaralliansen. Vi är en icke vinstdrivande, "non-profit" organisation som sorterar under stiftelselagen. Stiftelsen har en styrelse, som är satt att förvalta stiftelsens tillgångar.


Sedan Citykyrkan grundades har vi varit huvudman för en rad verksamheter med anställd personal. I nuläget har vi cirka 75 personer anställda i stiftelsens verksamheter. Vi driver idag som kyrka omsorgsboendet Furan, motivationsboendet Tennkronan, inslussboendet Insluss, Skälbyskolan F-9, Skälbyskolan Fritids och Skälbyskolans förskola med 5 avdelningar.


Utöver det driver vi ett internationellt arbete som sträcker sig över flera länder.


Vi som församling är en Gudstjänstfirande församling och vi firar Gudstjänst två gånger i veckan, på fredagskvällar 19.30 har vi Gudstjänst på Arabiska (tolkas till svenska) och på söndagar har vi Gudstjänst kl.11.00.

 

Vill du ställa någon fråga som du inte finner svar på här på vår hemsida så kan du sända frågan till oss via mailformuläret nedan. Vill du besöka oss eller boka ett samtal med oss, gör det här nedan.


Ämne:

Från:

Beskrivning:april 2019
1
2
3
4
5 april

5 apr 18:00 - 20:00

Family Friday

5
6
7 april

7 apr 11:00 - 13:00

Gudstjänst med Mats Nordén.

7
8
9
10
11 april

11 apr 19:00 - 20:45

Cityakademin

11
12 april

12 apr 18:00 - 13 apr 23:00

LIGHTHOUSE

12
13 april

12 apr 18:00 - 13 apr 23:00

LIGHTHOUSE

13
14 april

14 apr 11:00 - 13:00

Gudstjänst med Michaela Modén

14
15
16 april

16 apr 12:00 - 13:00

Ekumenisk bön i Stadshuset

16
17
18
19
20
21 april

21 apr 11:00 - 13:00

Påskgudstjänst Eva Marklund

21
22
23 april

23 apr 12:00 - 13:00

Ekumenisk bön i Stadshuset

23
24
25 april

25 apr 08:00 - 09:00

Bön

25 apr 19:00 - 20:45

Cityakademin

25
26
27
28 april

28 apr 11:00 - 13:00

Gudsjänst med Patrik Modén

28 apr 13:30 - 14:30

Årsmöte

28
29
30 april

30 apr 12:00 - 13:00

Ekumenisk bön i Stadshuset

30
1 maj

1 maj 14:00 - 15:00

STÄDDAG 10-15

1
2 maj

2 maj 08:00 - 09:00

Bön

2 maj 18:00 - 19:00

Bön

2
3
4 maj

4 maj 17:00 - 21:00

Manpower

4
5 maj

5 maj 11:00 - 13:00

Gudstjänst med Samuel Ljunggren

5


  

Dagens Bibelord

Hitta din hemgrupp
Stöd vårt arbete
BG 5257 - 8549
Swish 123 69 55 066
Vi ber för dig!
Mejla ditt böneämne till oss