KALENDER


Församlingsdag lördag 9 september. Anmäl er.
Tre dagars bön och fasta 13-15 september
Besök av Munatsi Sande från Zimbabwe söndag 24 september
Familjegudstjänst söndag1 oktober

Citynight
Onsdag 25 oktober
Onsdag 6 december

Städdag
Tisdag 17 oktober

Herdehelg med Janne Sääf från Uddevalla
Lördag och söndag 18-19 november

Ekumensik bön 2:a söndagen i månaden
Under hösten kommer ekumenisk bön att vara här hos oss.
10 september
8 oktober
12 november
10 december

Om du har frågor kring kalendern, kontakta Helen Burns 021-15 61 60